Zawartość kursu

Zawartość: Czas: 52 tygodni

Cz.1 Orzekanie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym  0/2

Cz 2 Jeśli dziecko nie posiada diagnozy?  0/2

Cz. 3 Doświadczenia wywołujące - doświadczenia korygujące  0/2

Cz. 4 Dziecko z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi w grupie  0/2

Cz 5 Jak sobie radzić z przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem w pracy z dzieckiem z opozycyjno-buntowniczymi zachowania  0/2

Cz 6 Praca z rodzicem dziecko z zaburzeniami zachowania  0/2

Profilaktyka wypalenia zawodowego  0/2

Uważność ćwiczenia i zabawy  0/2

Żeby odebrać link, należy się najpierw zalogować na swoje konto