Nasi prelegenci

Aleksandra Skirgiełło

Od dziecka lubiłam działać w sposób kreatywny.

Zafascynowana w liceum literaturą, fotografiką, malarstwem, jako pierwsze moje studia ukończyłam polonistykę (UKSW), ze specjalnością najbliższą moim twórczym pasjom – specjalnością teatralną.

Już wówczas pracowałam jako przewodniczka harcerska z drużyną zuchową, gdzie wzrastała moja kolejna pasja: pasja pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wkrótce po studiach polonistycznych ukończyłam również logopedię (UKSW) oraz edukację początkową z terapią pedagogiczną (UW).

Ostatnim moim kierunkiem była psychologia ze specjalizacją kliniczną (SWPS), jako bardzo przydatny do pracy z dziećmi i młodzieżą (nie tylko tą niepełnosprawną) filar nauki.

Pracowałam w wielu ośrodkach, szkołach i przedszkolach – jako nauczyciel, terapeuta: psycholog i logopeda. Na mojej ścieżce kariery w szczególny sposób stanęły dzieci ze spektrum autyzmu. Dzieci, o których nie sposób nawet po latach zapomnieć.

Obecnie jestem na początkowym etapie pisania doktoratu związanego z pomocą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom (UKSW).

Niezależnie od działań edukacyjnych i terapeutycznych zajmuję się również najmem krótkoterminowym, o którym mam nadzieję opowiedzieć niektórym z Państwa.

Praca w roli trenera-szkoleniowca jest dla mnie fascynująca i inspirująca. Daje mi także sporo radości. Doskonale pokrywa się również z moimi naukowymi aspiracjami.

Prywatnie opiekuję się młodą osobą niepełnosprawną. Moją główną pasją są górskie wycieczki, zwłaszcza te tatrzańskie.

Jeśli i Państwo lubią chodzić po górach, być może któregoś razu tam właśnie się spotkamy?

Marta Puguniec

Specjalistka od socjoterapii i psychoedukacji, a także profilaktyki uzależnień.
Świetna organizatorka, zafascynowana pomocą dzieciom zaniedbanym.
Od ponad dwu lat kierowniczka świetlicy środowiskowej, do której uczęszczają dzieci z rodzin wymagających wsparcia, dzieci z różnorodnymi zaburzeniami czy znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej. Wytrwale poszukująca rozwiązań, które polepszyłyby los jej podopiecznych.
 
Zawsze ciepła i uśmiechnięta. Mimo swojej wrodzonej łagodności potrafi też stawiać w sposób rozsądny twarde i dające bezpieczeństwo granice dzieciom, które wychowały się w środowisku bez norm i zasad.

Marek Stankiewicz

Biolog terenowy z powołania, fotograf z pasji życiowej. Mam zespół Aspergera, ASD, „jestem w spektrum autyzmu”, jakkolwiek to zwać. Od pewnego czasu zajmuję się pomaganiem osobom z autyzmem (między innymi pracuję w szkole dla dzieci z ASD), a mój bodajże 73. z kolei zawód to oligofrenopedagog. Przez fotografie i mojego bloga „Photography and Asperger” staram się pokazać, jak widzę i odbieram rzeczywistość, a przy okazji podsunąć parę moich sprawdzonych patentów na radzenie sobie z tym światem.

Magdalena Gałaj

Ukończyłam studia psychologiczne na UKSW oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej INTRA; wiedzę poszerzałam na kursach i szkoleniach.

Ukończyłam także staż terapeutyczny, jestem w trakcie procesu certyfikacji, pracuję pod superwizją.

Prowadziłam zarówno indywidualne wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię, jak i warsztaty grupowe (m.in. cykl warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień metodą dramy dla uczniów klas II gimnazjum i liceum oraz warsztaty asertywności, radzenia sobie ze stresem i kryzysem).