Polityka prywatności:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Administratorem moich danych osobowych jest:

Strefa Wsparcia Pedagoga, Rodzica i Ucznia, al. Solidarności 86/45 w Warszawie

Celem przetwarzania danych przez nas jest:

·         prowadzenie rejestru osób uczestniczących w szkoleniach, warsztatów oraz konferencji internetowych (webinariach) w celu przeprowadzenia szkoleń

·         wystawiania dokumentów poświadczających uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach internetowych (webinariach)

·         operacje wykonywane na danych osobowych takie, jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych

·         przekazywanie informacji na temat oferty oraz przebiegu szkoleń

·         opracowywanie danych statystycznych i raportów

Dane będą przechowywane przez okres pół roku od uczestnictwa w szkoleniach bądź na czas do zakończenia danego projektu szkoleniowego (dla osób zapisanych na newsletter tego projektu).

Zostałam/em także poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji niezbędnej do sfinalizowania zamówionych przeze mnie usług zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (DZ.U.NR 144, POZ. 1204).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.