Zawartość kursu

Zawartość: Czas: 52 tygodni

Metody aktywizujące w pracy indywidualnej  0/2

Metody aktywizujące w pracy grupowej  0/2

Metody aktywizujące w pracy z dziećmi przedszkolnymi  0/2

Metody aktywizujące w pracy z dziećmi szkolnymi  0/2

Organizacja przestrzeni klasowej, która sprzyja aktywizacji uczniów  0/2

Wykorzystanie gier planszowych w edukacji i terapii dzieci  0/2

Żeby odebrać link, należy się najpierw zalogować na swoje konto