Zawartość kursu

Zawartość: Czas: 52 tygodni

Trening kreatywności 1: Integracja w grupie  0/2

Trening kreatywności 2: Rozwiązywanie problemów  0/2

Trening kreatywności 3: Ćwiczenie wyobraźni  0/2

Trening kreatywności 4: Motywacja do pracy  0/2

Żeby odebrać link, należy się najpierw zalogować na swoje konto